De Spagyriek Plantgeneeskunde is een op zichzelf staande complementaire geneeswijze, welke evenals de Homeopathie, Fytotherapie,romatherapie een unieke plek in de complentaire geneeswijze verworven heeft.
www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel
SPAGYRIEK NEDERLAND heeft een missie.  Het opleiden van goede Spagyriek therapeuten is een onderdeel van onze missie. Daarom vinden wij het belangrijk om mensen door te verwijzen naar voorschrijvers die via ons de opleiding (op hbo-niveau geaccrediteerd) hebben afgerond. De lijst zal zich steeds verder uitbreiden, dat is niet alleen een missie maar ook een prachtig doel! Een veld met de prachtige Rode Zonnehoed (Echinacea purpurea). De Rode Zonnehoed staat graag in grote groepen en is harmoniserend. Onze missie is de Alchemistische Spagyriek plantenremedies een plek te geven welke het verdiend! Steeds meer natuurgeneeskundig therapeuten ontdekken de helende werking van de Spagyriek. Spagyriek heeft een unieke werking, geeft positieve resultaten en heeft een brede inzetbaarheid. Wij willen (aankomend) voorschrijvers goed opleiden om het voorschrijven te professionaliseren, via deze weg zullen steeds meer mensen baat kunnen hebben bij de Spagyriek, ‘heling met de heilzame kracht vanuit de natuur’. De Rode Zonnehoed staat symbool voor het delen van onze missie. Een groep met mooie therapeuten welke in harmonie met zichzelf, de groep en de natuur hun opleiding hebben afgerond vind je onder het kopje therapeuten. (klik hier voor de lijst). De Filosofie achter de Alchemitische Plantenremedies De basis voor de hedendaagse Spagyriek werd door de alchemist Paracelsus (1493 -1541) gelegd. Paracelsus, was een beroemd, maar tevens controversieel arts en theoloog die zich bezig hield met alchemie en astrologie. Hij wordt beschouwd als eerste systematische botanicus en tevens gaf hij het element zink zijn naam. De alchemie zoals we die nu in West-Europa kennen is dus ongeveer 5 eeuwen oud. Het was voor de Zwitserse arts Paracelsus vanzelfsprekend dat de natuur en haar transformatieproces gebruikt kan worden om dit zelfde proces bij de mens te ondersteunen door de Kosmische krachten, die in de natuur opgesloten liggen. Paracelsus verdiepte zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte. Hij stelde de vraag: “Wat zijn de grondbouwstenen waaruit alles is opgebouwd?”. Volgens Paracelsus waren er drie substanties: Deze substanties moesten niet opgevat worden in de zin van materiële, chemische stoffen, maar eerder van basisprocessen of principes. Sulfur (zwavel); in de alchemie staat zwavel voor het spirituele Mercuur (kwikzilver); in de alchemie staat kwikzilver voor het geestelijke Sal (zout); in de alchemie staat het zout voor de materie (het lichaam) Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Ziekten zouden worden veroorzaakt door een tekort of een teveel aan een van deze substanties. De alchemie houdt zich echter bezig met meer dan alleen kruiden. Ook mineralen en metalen behoren tot haar werkgebied. Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken voor het herstel van de harmonie bij de mens. Hij gebruikte zijn inzicht en de alchemistische principes om de in de natuur opgeslagen krachten los te maken. Hij ontwikkelde op die manier geneesmiddelen vanuit planten. Deze tak van de alchemie, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van middelen voor de gezondheidszorg noemt men Spagyriek. De spagyrische plantenremedies werken op het mentale / emotionele, het astrale, het etherische maar ook op het fysieke niveau. De Spagyriek heft met krachten uit de natuur de blokkades, onevenwichtigheden, tekorten en andere ziekmakende factoren op in de verschillende lichamen van mens en dier. De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801 – 1879) nam de draad van de inmiddels in onbruik geraakte Spagyriek weer op. Dr. Zimpel legde met de moderne Spagyriek de brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantengeneeskunde. De Spagyriek van Phylak Sachsen GmbH wordt volgens de methode van Dr. Zimpel gemaakt. Op dit ogenblik wordt de oude kennis gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke en computergestuurde controleapparatuur, waardoor de Spagyriek volgens Dr. Zimpel een zeer belangrijke plaats in de plantgeneeskunde inneemt. Het productieproces van de Spagyrische producten De productie van Spagyrische extracten volgens de methode van Dr. Zimpel is gebaseerd op drie processen nl.: Fermentatie Distillatie Calcinatie  Hierdoor bevatten Spagyrische extracten: De etherische oliën (aromatische stoffen) De planteigen mineraalstoffen en De spoorelementen De geproduceerde essences uit de kruiden werken op drie niveaus van het menselijk bestaan, om zo gezondheid te realiseren bij ziekte, tekort of andere disharmonie op fysiek, geestelijk of ziel niveau. ‘Anderen vertellen en het zelf niet doen, dat is min; anderen vertellen maar het zelf ook doen, dat is groots, dat is het helemaal.’                                                           ~Paracelsus~
Onze Missie en de Alchemistische filosofie
www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/mystieke plekken/stone henge/engeland www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie